Dicionario de autores/as do Barbanza

 
 
 
   

CAIRO ANTELO, XOSÉ MANUEL (Noia, 30/01/1945)

Este poeta deuse a coñecer en 1991 co folleto Esas mans (Noia, Casa da Cultura), prologado por Antón Avilés de Taramancos. O autor é Doutor en Medicina.
Como mostra do seu labor poético reproducimos o poema “A miña semente”:


A MIÑA SEMENTE

Quero,
na soidade,
emborcarme
en vós,
e que o meu silencio
esperte
a ninguén;
quero deixar
no voso cabezal
a semente
da miña ausencia.


Xa a finais de 1999 publicou un novo poemario titulado Impreciso xermolar dos renovos (A Coruña, Galinova), que o autor fixo como homenaxe a Tomás Barros e a Avilés de Taramancos, que leva un limiar de Plácido Lizancos Santos.