Dicionario de autores/as do Barbanza

 
 
 
   

CALVO, ANTONIO (Rianxo)

Foi un dos encargados da confección dos índices da reedición do xornal rianxeiro <El Barbero Municipal>.