A Voz de Barbantia

Dende o nacemento de Barbantia, xunto co xornal La Voz de Galicia, publicamos A Voz de Barbantia. Trátase dun suplemento cultural que sae o último venres de cada mes na edición do Barbanza de La Voz de Galicia e no que se recollen pequenos traballos que abranguen dende as artes plásticas, a creación literaria de autores novos até historia ou reseñas de novidades.

A Voz de Barbantia