Revista de Libros do Barbanza 2004-2005

Este repertorio recolle libros, folletos e separatas publicados por autores do Barbanza ou moi vencellados a ela, pero probablemente ten ausencias, quizais algunha significativa; malia iso é un índice claro da riqueza e variedade dos intereses dos escritores da nosa bisbarra. Non se recollen as publicacións en revistas nin xornais, nin tampouco as pezas teatrais estreadas pero non editadas.
Respecto das revistas, só se anotan as de maior interese, aínda que hai un número notable de revistas escolares que tamén contribúen a facer un digno labor cultural.
Por Román Arén/ Pastor Rodríguez


POESÍA

Sulco e Vento

CASAS, Álvaro de las: Sulco e Vento

CASAS, Álvaro de las: Sulco e Vento, Santiago, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro, 2004, 212 pp. Edición e introdución de María Cuquejo Enríquez. Reedición do poemario do que foi director do Instituto de Noia antes da guerra civil, que xa coñecera dúas edicións, en 1931 e 1936, engadíndoselle os poemas dispersos.

Pórtico das letras

CASTRO RODRÍGUEZ, Xavier (Ed.): Pórtico das letras

CASTRO RODRÍGUEZ, Xavier (Ed.): Pórtico das letras, Santiago de Compostela, Editorial Compostela, Galicia Hoxe, 2005, 111 pp. Presentación de Concha Sabucedo Álvarez. Escolma de textos sobre Compostela, con maioría de poemas, mais tamén con anacos de prosa. Ilustracións de Xurxo Fernández.

Ansiedad inerte

ESPAÑA, José Manuel: Ansiedad inerte

ESPAÑA, José Manuel: Ansiedad inerte, Boiro, Autor, 2005, s.p.

Tránsitos

LÓPEZ MARQUÉS, Xabier e Antonio PIÑEIRO: Tránsitos

LÓPEZ MARQUÉS, Xabier e Antonio PIÑEIRO: Tránsitos, Ribeira, Autor, Col. Bourel 2, 2005, 33 pp. Ilustracións de Xerardo Crusat e Pilar Axeitos.

Queixas

LORENZO ABEIJÓN, Áurea: Queixas

LORENZO ABEIJÓN, Áurea: Queixas, Noia, Toxosoutos / Concello de Porto do Son, decembro, 2004, 95 pp. Edición e introdución de Aurora Marco. Reedición da obra aparecida en Bos Aires en 943.

Mentres te alonxas

PIÑEIRO, Antonio: Mentres te alonxas

PIÑEIRO, Antonio: Mentres te alonxas, Ribeira, Col. Bourel, 1, 2004, 26 pp., il. de Xerardo Crusat.

Limaiaé

RIVEIRO COELLO, Antón: Limaiaé

RIVEIRO COELLO, Antón: Limaiaé, Xinzo de Limia, Centro de Cultura Popular do Limia, 2005, 75 pp. Gravados de Manolo Figueiras.

Cuando yo caiga

SAMPEDRO, Ramón: Cuando yo caiga

SAMPEDRO, Ramón: Cuando yo caiga, Madrid, Martínez Roca, 2004, 133 pp. Prólogo de Manuel Rivas e epílogo de Javier Bardem. Trad. de Alicia Domínguez López.

Sucesos

SOUTO VILANOVA, César: Sucesos

SOUTO VILANOVA, César: Sucesos, Pontevedra, Deputación Provincial de Pontevedra, Tambo, 19, 2004, 67 pp.

As aforas do soño

V.V.A.A.: As aforas do soño

V.V.A.A.: As aforas do soño, Noia, I.E.S. Virxe do Mar, Casa da Gramática, Porta Azul 3, 2005, 87 pp. Ilustracións de L. Veiras Manteiga. Inclúe tamén relatos. Poemas de Manuel Álvarez Torneiro, Ramón Caride Ogando, María do Cebreiro, Alfonso Costa, Modesto Fraga, Yolanda López, Rosa Méndez Fonte, Lucía Novas, Emma Pedreira, Baldo Ramos, Antón Riveiro Coello, Manuel Seixas e Eva Veiga. Relatos de Rosa Aneiros, Xulio López Valcárcel e Francisco A. Vidal. Ademais unha prosa de F. X. Fernández Naval.

Poesías no Faiado

V.V.A.A.: Poesías no Faiado

V.V.A.A.: Poesías no Faiado, Boiro, O Faiado 2, Cadernos para a lembranza 0, maio, 2005, s.p. Poemas de Xabier López Marqués, Antonio Piñeiro, M. Cartea, Alberto Piñeiro, Teresa Lago, Manuel Ríos, Marisa López, Adolfo Blanco, Borobó, J. Castro, Manuel Martín Losada, C. García Romero, R. Fernández Mato e outros.

NARRATIVA

Unha viaxe no Ford T

AGRAFOXO, Xerardo: Unha viaxe no Ford T

AGRAFOXO, Xerardo: Unha viaxe no Ford T., Vigo, Galaxia, Literaria 210, novembro, 2004, 212 pp. Novela gañadora do Premio Manuel García Barros 2004.

Que no muera el celtiña

ARCA SOLER, Antonio: Que no muera el celtiña

ARCA SOLER, Antonio: Que no muera el celtiña, Ribeira, autor, 2004. Malio o título é un libro de estructura novelesca.

El informe Manila

BOUZAS, Pemón: El informe Manila

BOUZAS, Pemón: El informe Manila, Madrid, Martínez Roca, 2005, 323 pp. Novela histórica desenvolvida no século XVI sobre Isabel Barreto, descubridora nos Mares do Sur.

A unlla da águia

CARREDANO COBAS, Ramón: A unlla da águia

CARREDANO COBAS, Ramón: A unlla da águia, Noia, Toxosoutos, Nume, 2004, 60 pp., il. de Nacho C. Beiro. Relato gañador do III Certame de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos. Novela de aventuras histórica ambientada na Noia da Guerra da Independencia.

Imaxe non dispoñible

DOMÍNGUEZ, José Vicente: O anxelote e outros contos, Ribeira, autor, 2004.

Aviones sobre el pueblo. (Relato de la guerra en España)

MONTENEGRO, Carlos: Aviones sobre el pueblo. (Relato de la guerra en España)

MONTENEGRO, Carlos: Aviones sobre el pueblo. (Relato de la guerra en España), Sada, O Castro, Narrativa, 2004, 64 pp. Prólogo de Xesús Alonso Montero e introdución de Román Arén e Pastor Rodríguez. Reedición da novela curta editada na Habana polo escritor pobrense en 1937.

Ese unicornio rosa

MOSTEIRO, Carlos: Ese unicornio rosa

MOSTEIRO, Carlos: Ese unicornio rosa, Zaragoza, Luis Vives, Tambre, Ala Delta 9, 2005, 141 pp. Ilustracións de Jesús Gabán. Novela xuvenil.

Cando veña a noite

PÉREZ IGLESIAS, David: Cando veña a noite

PÉREZ IGLESIAS, David: Cando veña a noite, Noia, Toxosoutos, 2005. Ilustracións de Baldo Ramos. Novela curta premiada co IV Premio Avilés de Taramancos de Relatos de Aventuras.

Non sei cando nos veremos

REI BALLESTEROS, Anxo A.: Non sei cando nos veremos

REI BALLESTEROS, Anxo A.: Non sei cando nos veremos, Vigo, Galaxia, Literaria 218, 2005, 254 pp. Novela.

As rulas de Bakunin

RIVEIRO COELLO, Antón: As rulas de Bakunin

RIVEIRO COELLO, Antón: As rulas de Bakunin, Vigo, Galaxia, novembro, 2004, 252 pp., 4ª ed. corrixida desta novela premiada no 2000 co Manuel García Barros.

Lembranzas de nena

RODRÍGUEZ FAXARDO, Carmen: Lembranzas de nena

RODRÍGUEZ FAXARDO, Carmen: Lembranzas de nena, Santiago de Compostela, autora, 2004, 182 pp., il. Aínda que inclúe algún texto poético, predominan os relatos de teor autobiográfico.

Peregrinos en tierras de magia

VENTOSO MARIÑO, José Antonio: Peregrinos en tierras de magia

VENTOSO MARIÑO, José Antonio: Peregrinos en tierras de magia, s.l., Mancomunidade de Arousa Norte, 2004. Relato para rapaces ilustrado por Xoán Fernández.

Os chanzos da escada

VIDAL, Francisco Antonio: Os chanzos da escada

VIDAL, Francisco Antonio: Os chanzos da escada, Noia, Toxosoutos, Nume, decembro, 2004, 249 pp. Novela.

ENSAIO SOBRE LITERATURA

Doce grandes escritores galegos

AGRELO HERMO, Xosé: Doce grandes escritores galegos

AGRELO HERMO, Xosé: Doce grandes escritores galegos, Santiago, Lóstrego, Doce Grandes, 2005, 93 pp. Ensaio divulgativo sobre Francisco Añón, Rosalía de Castro, E. Pondal, M. Curros Enríquez, Manuel Antonio, Castelao, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Avilés de Taramancos e Carlos Casares.

A Academia no discurso exílico de Luís Seoane

AXEITOS, Xosé Luís: A Academia no discurso exílico de Luís Seoane

AXEITOS, Xosé Luís: A Academia no discurso exílico de Luís Seoane, A Coruña, Real Academia Galega, outubro, 2004, 79 pp. Discurso de ingreso do autor na Real Academia Galega, coa contestación de Xesús Alonso Montero.

Algunhas reflexións sobre o exilio de Lorenzo Varela

AXEITOS, Xosé Luís: Algunhas reflexións sobre o exilio de Lorenzo Varela

AXEITOS, Xosé Luís: Algunhas reflexións sobre o exilio de Lorenzo Varela, Sada, O Castro, 2005, 59 pp.

Un reiseñor canta lonxe.

BREA REI, Xosé Ramón: Un reiseñor canta lonxe.

BREA REI, Xosé Ramón: Un reiseñor canta lonxe. Xosé María Brea Segade: o home e a obra, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2004, 310 pp. Ademais do estudo, edita a obra galega completa de X.M. Brea Segade.

Unha historia que nos pertence.

CALLÓN TORRES, Carlos M.: Unha historia que nos pertence.

CALLÓN TORRES, Carlos M.: Unha historia que nos pertence. A poesía galega de Lorenzo Varela, Vigo, A Nosa Terra, 2005.

Lembrando a Ramón Fernández Mato

LÓPEZ OTERO, María Luísa (Coord.): Lembrando a Ramón Fernández Mato

LÓPEZ OTERO, María Luísa (Coord.): Lembrando a Ramón Fernández Mato, Boiro, Concello de Boiro, Cadernos Culturais, 4, 2004, 88 pp., il. Traballos de Borobó, Xoán Guitián, J. Ordóñez Buela, Luís Cordeiro Rodríguez, Xesús Santos, X. Pastor Rodríguez Santamaría, A. Rodríguez Gallardo e Gonzalo Bouza-Brei. Ilustracións de Paola García Paz e Piquico.

A nosa literatura infantil e xuvenil 2002

ROIG RECHOU, Blanca-Ana e outros: A nosa literatura infantil e xuvenil 2002

ROIG RECHOU, Blanca-Ana e outros: A nosa literatura infantil e xuvenil 2002, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Galix, 2004, 178 pp., il.

Imaxe non dispoñible

RODRÍGUEZ, Pastor e Román ARÉN: A Guerra Civil española nos narradores galegos. Ensaio dun catálogo, s.l., (Porto do Son), Concello, 2004, 171 pp. Prólogo de Xesús Alonso Montero. Edición non venal de corenta exemplares.

Cervantes e o Quixote en Galicia

RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Xoán Pastor: Cervantes e o Quixote en Galicia

RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Xoán Pastor: Cervantes e o Quixote en Galicia, Noia, Toxosoutos, Divulgación e Ensaio, 2005, 141 pp., il.

Francisco Añón: aproximación didáctica

SAMPEDRO, Pilar, NIETO, Santiago e Ramón BLANCO: Francisco Añón: aproximación didáctica

SAMPEDRO, Pilar, NIETO, Santiago e Ramón BLANCO: Francisco Añón: aproximación didáctica, Noia, Toxosoutos, Ensino, 2005, 133 pp., il.

Anacos para Borobó

V.V.A.A.: Anacos para Borobó

V.V.A.A.: Anacos para Borobó, Pontecesures, Concello de Pontecesures, s.d., 28 pp. Traballos de A. Pousa Antelo, X.L. Franco Grande, X. Alonso Montero, I. Díaz Pardo, Máximo Sar, David Otero, Méndez Ferrín, G. Bouza-Brey, R. García Paz, Xabier del Valle-Inclán, Bernardino Graña, Xoán Guitián e Helena Villar Janeiro.

Celestino García Romero. Un xesuíta de Boiro

V.V.A.A.: Celestino García Romero. Un xesuíta de Boiro

V.V.A.A.: Celestino García Romero. Un xesuíta de Boiro, Boiro, Concello de Boiro, Cadernos Culturais 5, 2005, 110 pp.

HISTORIA

Os castros de Neixón

AYÁN VILA, Xurxo M. (Coord.): Os castros de Neixón

AYÁN VILA, Xurxo M. (Coord.): Os castros de Neixón. Boiro. A Coruña, Noia, Toxosoutos, Keltia, 2005, 371 pp., il. Traballos de prehistoria de Felipe Criado Boado, Manuel Santos Estévez, X.M. Ayán Vila, Yolanda Álvarez González, L.F. López González, M.A. López Marcos e outros.

O castro marítimo de Baroña

CALO LOURIDO, Francisco e Teresa SOEIRO: O castro marítimo de Baroña

CALO LOURIDO, Francisco e Teresa SOEIRO: O castro marítimo de Baroña (Porto do Son – A Coruña), Póvoa de Varzim, 2004, 52 pp. Separata do Boletim Cultural Póvoa do Varzim.

 A experiencia da guerra e da peste na Galicia do Renacemento

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Noia en 1599. A experiencia da guerra e da peste na Galicia do Renacemento

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Noia en 1599. A experiencia da guerra e da peste na Galicia do Renacemento, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, s.d., 122 pp.

Imaxe non dispoñible

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Os Mariños de Lobeira, señores da Serra de Outes, na Galicia do Renacemento, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, (2004), 239 pp.

Progresistas y moderados en Noia. Apellidos y alineaciones políticas en 1828 – 1839

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Progresistas y moderados en Noia. Apellidos y alineaciones políticas en 1828 – 1839

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Progresistas y moderados en Noia. Apellidos y alineaciones políticas en 1828 – 1839, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, (2004), 59 pp.

Os Reis e Noia. Documentos reais sobre Noia durante o Renacemento

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Os Reis e Noia. Documentos reais sobre Noia durante o Renacemento

GARCÍA ORO, José e M.J. PORTELA SILVA: Os Reis e Noia. Documentos reais sobre Noia durante o Renacemento, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, (2004), 86 pp.

Os documentos do Tombo de Toxosoutos

PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier: Os documentos do Tombo de Toxosoutos

PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier: Os documentos do Tombo de Toxosoutos, Santiago, Consello da Cultura Galega, Fontes para a Historia de Galicia, 2004, 875 pp. Edición dos 796 documentos latinos do mosteiro de Toxosoutos.

Memoria dos últimos días da II República en Boiro (xaneiro – xullo 1936)

RODRÍGUEZ GALLARDO, Antón: Memoria dos últimos días da II República en Boiro (xaneiro – xullo 1936)

RODRÍGUEZ GALLARDO, Antón: Memoria dos últimos días da II República en Boiro (xaneiro – xullo 1936), Boiro, Concello de Boiro, Cadernos Culturais, 3, 2004, 56 pp., il.

IV Semana da Historia de Noia

V.V.A.A.: IV Semana da Historia de Noia

V.V.A.A.: IV Semana da Historia de Noia, Noia, Casa da Gramática, Porta Azul 2, 2005. Actas que inclúen os traballos de Concha Allut, X. Agrafoxo, P. García Vidal, Aurora Marco, Xoán Mariño, Carlos Pereira, A. Riveiro Coello, C. González Pérez, M. Mariño del Río e Víctor Freixanes.

A II República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza

V.V.A.A.: A II República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza

V.V.A.A.: A II República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza, Porto do Son, Concello de Porto do Son, 2005, 129 pp. Actas das III Xornadas de Historia e Cultura, cos traballos de M. Mariño del Río, B. Máiz Vázquez, A. Rodríguez Gallardo, José A. Pérez, John Patrick Thompson, Xesús Costa Rodil, Xesús Santos e Dionisio Pereira.

BIOGRAFÍA

 A. Rodríguez Cadarso

AGRELO HERMO, Xosé: A. Rodríguez Cadarso

AGRELO HERMO, Xosé: A. Rodríguez Cadarso, Noia, Toxosoutos, 2004, 77 pp., il. Limiar de Pedro García Vidal: “Apuntamentos sobre a paisaxe da vila de Noia en tempos de A. Rodríguez Cadarso (1887 – 1933). Anos de adaptación a unha nova realidade”.

Querido Ramón

MANEIRO, Ramona e Xabier R. BLANCO: Querido Ramón

MANEIRO, Ramona e Xabier R. BLANCO: Querido Ramón. Un testimonio de amor, Madrid, Temas de Hoy, 2005, 261 pp. Libro de testemuño sobre Ramón Sampedro.

Fran, O neno 10

VENTUREIRA, Rubén e Alexandre CENTENO: Fran, O neno 10

VENTUREIRA, Rubén e Alexandre CENTENO: Fran, O neno 10, A Coruña, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, 2005, 287 pp., il.

ETNOGRAFÍA E ANTROPOLOXÍA

Derrota e singraduras do Joaquín Vieta

AGRELO HERMO, Xosé: Derrota e singraduras do Joaquín Vieta

AGRELO HERMO, Xosé: Derrota e singraduras do Joaquín Vieta, Noia, Toxosoutos, Divulgación e Ensaio, 2005, 86 pp., il.

A freguesía de Santa Mariña de Esteiro

AGRELO HERMO, Xosé e Francisco ABEIJÓN NÚÑEZ: A freguesía de Santa Mariña de Esteiro

AGRELO HERMO, Xosé e Francisco ABEIJÓN NÚÑEZ: A freguesía de Santa Mariña de Esteiro, Noia, Toxosoutos, 2004, 68 pp., il.

Los pescadores del Norte y Noroeste de España. Su vida social y particular por provincias

Los pescadores del Norte y Noroeste de España. Su vida social y particular por provincias

CALO LOURIDO, Francisco: “Estudo introdutorio” a RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Los pescadores del Norte y Noroeste de España. Su vida social y particular por provincias, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2005, XXXIX + 328 pp. Inclúe a reedición deste clásico da etnografía marítima publicado en Madrid en 1916.

Imaxe non dispoñible

CALO LOURIDO, Francisco: Los mareantes de Bueu y del noroeste de España, 2005.

Historia de la vela en Noia

HERMO INSUA, José Luís: Historia de la vela en Noia

HERMO INSUA, José Luís: Historia de la vela en Noia, Valencia, Autor, 2005, 133 pp., il.

As dornas do Porto do Són

LORENZO, Xaquín: As dornas do Porto do Són

LORENZO, Xaquín: As dornas do Porto do Són, Porto do Son, Concello de Porto do Son, Cartafol da Memoria, 2, 2004, 34 pp., il. Limiar de Francisco Calo Lourido.

Os cruceiros de Porto do Son

MARIÑO DEL RÍO, Manuel: Os cruceiros de Porto do Son

MARIÑO DEL RÍO, Manuel: Os cruceiros de Porto do Son, Porto do Son, Comisión de Festas do Carme, 2005, 199 pp., il.

Foulas e ronseis. Retrincos para un tratado do mar dos galegos

PEREIRA, Dionísio: Foulas e ronseis. Retrincos para un tratado do mar dos galegos

PEREIRA, Dionísio: Foulas e ronseis. Retrincos para un tratado do mar dos galegos, Santiago, Positivas, 2005, 351 pp. Inclúe varios traballos sobre o Barbanza: “O mar dos galegos no tempo de Manuel Antonio”, “A C.N.T. no Barbanza durante a II República” e “Apuntes para a historia dunha sociedade obreira e mariñeira. La Protección Obrera de Porto do Son”.

Xuño. Entre a montaña e o mar

REGO SAMPEDRO, José Manuel: Xuño. Entre a montaña e o mar

REGO SAMPEDRO, José Manuel: Xuño. Entre a montaña e o mar, Xuño, Comunidade de Montes de Xuño, 2004, 171 pp., il.

Un lugar por descubrir

SUÁREZ CAAMAÑO, José: Nebra. Un lugar por descubrir

SUÁREZ CAAMAÑO, José: Nebra. Un lugar por descubrir, Nebra, Comunidade de Montes de Nebra, 2005, 247 pp., il

Gamela de Cabo de Cruz. Ó socairo da historia

VIDAL, Antón e Xerardo TRIÑANES (Coord.): Gamela de Cabo de Cruz. Ó socairo da historia

VIDAL, Antón e Xerardo TRIÑANES (Coord.): Gamela de Cabo de Cruz. Ó socairo da historia, Santiago, Xunta de Galicia, s.d., 109 pp., il.

ARTE

Felipe de Castro no seu III Centenario

MARIÑO, Xoán X.: Felipe de Castro no seu III Centenario

MARIÑO, Xoán X.: Felipe de Castro no seu III Centenario, Noia, I.E.S. Virxe do Mar, Forno do Rato 1, 2005, 17 pp., il

A vertixe da mirada

V.V.A.A.: A vertixe da mirada

V.V.A.A.: A vertixe da mirada, Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, 188 pp., il. Catálogo da exposición en Compostela de Alfonso Costa. Inclúe traballos de María Álvarez Cebrián, M. López Calderón, J.D. González Fernández, Beatriz Barroso Rodríguez, Ana Lamelas Fernández, José M. García Iglesias, Eva Veiga, José M. López Vázquez, A. Garrido Moreno, Mercedes Roza, Irene Mora e J.M. Monterroso Montero.

XORNALISMO

Cartas desde a Costa da Morte

GARCÍA BAYÓN, Carlos: Cartas desde a Costa da Morte

GARCÍA BAYÓN, Carlos: Cartas desde a Costa da Morte, Porto do Son, Concello de Porto do Son, Cartafol da Memoria 3, 2005, 42 pp., il.

ECOLOXÍA

¿Que nos estades facendo? Conversas ecolóxicas

DOMÍNGUEZ, José Vicente: ¿Que nos estades facendo? Conversas ecolóxicas

DOMÍNGUEZ, José Vicente: ¿Que nos estades facendo? Conversas ecolóxicas, s.l., autor, 2005, 115 pp., il. de Toño Fernández. En realidade trátase dun libro de relatos de tema ecolóxico.

TEATRO

O ensaio

AGRELO HERMO, Xosé: “O ensaio”

AGRELO HERMO, Xosé: “O ensaio” en V.V.A.A.: Tres pezas teatrais, Sada, O Castro, 2005. A peza foi galardoada co Premio Estornela da Fundación Xosé Neira Vilas en 2004, aínda que xa estaba escrita dende 2002.

O ano do cometa

CADAVAL, Quico: O ano do cometa

CADAVAL, Quico: O ano do cometa, Santiago, Xunta de Galicia / IGAEM, 2004, 231 pp. Adaptación en forma de comedia da novela de Cunqueiro El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes.

RELIXIÓN

Imaxe non dispoñible

GARCÍA-MALVAR MARIÑO, Xesús: Onte e hoxe das celebracións da Igrexa Católica en Noia, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, (2004), 67 pp.

Por los caminos de la religiosidad popular. La ermita de Nra. Sra. de Guadalupe en Os Casás

GONZÁLEZ MILLÁN, A.: Por los caminos de la religiosidad popular. La ermita de Nra. Sra. de Guadalupe en Os Casás

GONZÁLEZ MILLÁN, A.: Por los caminos de la religiosidad popular. La ermita de Nra. Sra. de Guadalupe en Os Casás. A Pobra do Caramiñal, A Pobra do Caramiñal, A.C.F. Virxe da Guadalupe, s.d. (2005). Breve opúsculo coa historia da ermida situada nos Casás

Confrarías relixiosas en Porto do Son durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX

MARIÑO DEL RÍO, Manuel: Confrarías relixiosas en Porto do Son durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX

MARIÑO DEL RÍO, Manuel: Confrarías relixiosas en Porto do Son durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, Porto do Son, Concello de Porto do Son, 2004, 19 pp.

REVISTAS

Palavra Perduda

Palavra Perduda

Palavra Perduda, Boiro, I.E.S. Praia de Barraña, nº 8, 2005, 66 pp

Leña Verde

Leña Verde

Leña Verde. Revista Cultural feita en Boiro, Boiro, Concello de Boiro, 2005, il

Imaxe non dispoñible

Casa da Gramática, Noia, I.E.S. Virxe do Mar. Inclúe sempre o suplemento “Papel de Color” con temas monográficos.

Alameda

Alameda

Alameda, Noia, Sociedade Liceo de Noia.

Ávrego

Ávrego

Ávrego, Ribeira – Boiro. Aparece no 2004 como voceiro de Galiza Nova.

CÓMIC

No solpor da prehistoria

CARREIRO, Pepe: No solpor da prehistoria

CARREIRO, Pepe: No solpor da prehistoria, Noia, Toxosoutos, 2004. Número dous da serie “Os Barbanzóns”, que tamén se editou en castelán co título En el ocaso de la prehistoria.

VARIA

Imaxe non dispoñible

Imaxe non dispoñible

SAAVEDRA PLACES, Ángeles e Carme FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN: As bibliotecas dixitais, Santiago, Laiovento, 2004.

Mostra filatélica xuvenil nacional

V.V.A.A.: Mostra filatélica xuvenil nacional

V.V.A.A.: Mostra filatélica xuvenil nacional, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 2004, 492 pp. Inclúe traballos históricos de García Oro, Portela Silva, F. Alonso Romero, Garay Unibaso, Javier Linares, entre outros.

Mostra filatélica Alfonso XIII – 2005

V.V.A.A.: Mostra filatélica Alfonso XIII – 2005

V.V.A.A.: Mostra filatélica Alfonso XIII – 2005, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 2004, 560 pp. Traballos históricos de García Oro, Portela Silva, Clodio González Pérez, Caamaño Martínez, Nogueira Santiago, Neira Pérez, entre outros.